Učebna fyziky zažila dvě vynikající přednášky

Post date: 1.2.2010 13:02:28

V učebně fyziky se ve čtvrtek 3.12.2009 konaly dvě pozoruhodné fyzikální přednášky - Biofyzika pro 1.G a kvintu a raketoplán pro tercii a kvartu. Přednášejícím byl odborník nad jiné povolaný - doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., PhD, který v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec králové a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Docent Kluiber působil i na několika středních školách, mj. na kladenském gymnáziu v době, kdy tam studoval autor tohoto článku.....:). Za jeho působení na Gymnáziu Christiana Dopplera vyhrál tým této školy několikrát po sobě české i světové finále Turnaje mladých fyziků, což je nejnáročnější světová fyzikální soutěž pro střední školy (v 90. letech byla naše škola třikrát na 2. a tříkrát na 3. místě a v r. 2007 na 5. místě v českém finále). V roce 2001 byl doc. Kluiber v mezinárodní anketě vybrán mezi 1000 světových osobností, které nejvíce přispěly k rozvoji přírodovědného vzdělání.

Obě přednášky proběhly velmi úspěšně, setkaly se s velmi příznivým ohlasem studentů a určitě to nebyla naše poslední spolupráce s jedním z největším propagátorů fyziky v naší zemi.