Výsledky v soutěžích ve školním roce 2012/13

Post date: 28.8.2013 6:20:11

· Stanislav Tázlar (kvarta) – 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E (Hradec Králové 26.3.2013), 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády

kategorie E (Hradec Králové 18.4.2013)

· Martin Moravec (kvarta) – 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E (Hradec Králové 26.3.2013), řešitel krajského kola Fyzikální olympiády

kategorie E (Hradec Králové 18.4.2013)

· Vojtěch Tázlar (sexta) - řešitel krajského kola Fyzikální olympiády kategorie C,

7. nejlepší dosažený výsledek mezi 31 soutěžícími (Hradec Králové 3.5.2013)

· Daniel Bukovský (septima) – 16. místo v celostátní soutěži Robotická olympiáda, pořádané MFF UK (mezi 38 soutěžícími)

· Výsledky v soutěži Přírodovědný Klokan (17.10.2012):

kategorie Junior, okres Jičín: 1.-2. místo Vojtěch Tázlar a Jakub Kosina (oba sexta), 3. místo Filip Jodas (2.G), první 3 místa v okrese Jičín pro Gymnázium Nová Paka! Stejné pořadí bylo pochopitelně i v rámci školy. V rámci kraje: 15.- 16.Vojtěch Tázlar a Jakub Kosina, 17. Filip Jodas z 529 účastníků. Celkem v kategorii Junior na škole 14 účastníků

- kategorie Kadet: okres Jičín: 2. místo Stanislav Tázlar (kvarta). V rámci kraje: 11.místo Stanislav Tázlar z 1434 účastníků (!!!). V rámci školy:1. Stanislav Tázlar, 2. – 3. Petr Mokrý a Jakub Šámal (oba kvarta), celkem na škole v kategorii Kadet 39 účastníků.

Výsledky školní soutěže Přírodovědná liga jsou uvedeny na stránkách této soutěže.